COVİD ve Kalp Hasarı

COVİD geçiren ve hastaneye yatması gerekmeyen genç sporcularda hastalık sonrası miyokardit denilen kalpte inflamasyon, hasar sanılandan daha nadir görülüyor.

Ocak 17.2021

Miyokardit özellikle viral enfeksiyonlarla ilişkili olarak ortaya çıkan, kalp yetmezliği hatta ani ölüme kadar gidebilen kalp hasarı yapabilir. Özellikle sporcularda veya gençlerde erken ölümün en önemli sebeplerindendir. COVİD geçirenlerde kalp iltihabı olan miyokardit, pandeminin ilk günlerinden itibaren çok farklı ve çok yüksek oranlarda( %15-60) rapor edildi. Yakın zamanda farklı gruplarda yapılan iki araştırmada bu oranların ilk zamanlarda belirtilenlere göre çok daha düşük olduğu bildirildi.

İlk araştırmada  COVİD geçiren ve hastaneye yatması gerekmeyen genç sporcularda miyokardit ve kalp hasarına bakılmış. COVİD-19 teşhisi konan ve hastalığı şikayetsiz ya da hafif veya orta dereceli sıkıntılarla geçiren 145 sporcuda kalp MR testi ile araştırılmış. Ortalama 20 yaşındaki hastalarda, teşhisden en az 15 gün sonra yapılan MR görüntülerinde sadece 2 hastada (%1.4) kalpte etkilenme saptanmış. Bu hastaların birinde kan testlerinde de anormallik bulunurken, diğer hastanın ise şikayetleri olmadığı gibi kan testleri de normal imiş.

Sonuçta ciddi şikayet yaşamadan COVİD geçiren ve kan testlerinde anormallik bulunmayan sporcularda kalp araştırmasının gerekli olmadığı sonucuna varılmış.

İkinci çalışmada  ise 22 farklı çalışmanın otopsi verileri kıyaslanmış. Ortalama yaşı 75 olan 279 hastanın öldükten sonra yapılan otopsilerinin sadece %7.2’sinde miyokardit bulguları saptanmış. Pandeminin ilk zamanlarından verilen bu yüksek oranlar, veriler tekrar incelendiğinde gerçek oran %2’nin altında olarak düzeltilmiş. Yazarlar kalp iltihabı, miyokardit olmamasının kalpte sorun olmadığı anlamına gelmediğini, hastalık geçirilirken, vücutta gelişen sitokin fırtınası gibi genel sorunların bazı kalp sorunlarını ortaya çıkarabildiğini vurgulamışlar.

Dr. Genco Yücel ne diyor?

Dün COVİD sonrası 6 ay devam eden sorunları içeren bir haber paylaşmıştım.  Bugün de, iki farklı araştırma üzerinden, kalp etkilerini gözden geçiriyoruz.

Pandeminin başından itibaren COVİD hastalığının kalbe olan etkileri tartışılmaktadır. Günümüzde de, COVİD geçiren hastalarda kalp araştırmaları şikayet olsun olmasın yapılmaktadır. Bu iki araştırmanın çok farklı gruplarda gösterdiği gibi kalpte inflamasyon, miyokardit dediğimiz virüsa bağlı kalp zedelenmesi oranı %2’nin altındadır.

Bu iki araştırmayı yan yana koyduğumuzda; bir yanda genç, sağlıklı sporcularda kalp tutulumunu en kesin şekilde gösteren MR tetkiki ile oranın %1.4 olduğu görülürken, öte yandan, hastalığı ağır geçiren, sonuçta ölen yaşlı insanlarda kalbe otopside direk bakıldığında da bu oranın benzer şekilde %2’nin altında olduğu görülmüş. COVİD’e yakalanan insanlarda iki zıt grupta oranların %2’nin altında oluşu, genel hatları ile bu hastalığın kalbi etkileme oranının maksimum %2 olduğunu söylüyor.

Milyonlarca insan için %2 tabii ki, yüksek bir orandır. Ancak bu sonuçlar hastalık sırasında ve sonrasında rutin kalp tetkikleri yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Dün yazdığım haberde olduğu gibi, hastalığı sorunsuz atlatanların kalbinden çok akciğerlerine, kas gücüne ve psikolojik durumlarına eğilmek daha doğru olacaktır.

 SORU SORUN

Soru Sor

Soru Sor formunu doldurarak sorununuzu sorun, biz yanıtlayalım…

GÖNDER

Muayene

Muayene olmak istiyorsanız,
Muayene Formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

GÖNDER