COVİD Çocuklarda Ölüm Riski Çok Düşük.....

COVİD-19 Çin’den ilk bildirilmeye başlandığı günlerden bu yana, çocuklarda ölüm ve ciddi sorun riskinin düşük olduğunu biliyoruz. Ünlü İngiliz Lancet tıp dergisinden gelen bir yayında da, bu bilgi tekrardan konfirme edilmiş.

Mart 11.2021

COVİD-19 Çin’den ilk bildirilmeye başlandığı günlerden bu yana, çocuklarda ölüm ve ciddi sorun riskinin düşük olduğunu biliyoruz. Ünlü İngiliz Lancet tıp dergisinden gelen bir yayında da, bu bilgi tekrardan konfirme edilmiş.

Yedi farklı ülkeden gelen verilerle küçük çocuklar ve gençlerde yıllık ölüm oranları ve COVİD-19’dan ölüm oranları bildirilmiş. Daha ileri yaş çocuklarda ölüm oranı daha yüksek iken, ortalama oran 100.000 çocukta 0.19 düzeyinde kalmış. Normal bir senede beklenen ölüm oranı olan %0.54 rakamının içinde kalmış. Yedi ülkeden en yüksek oranlar İspanya’da görülürken (100.000’de 0.64), en düşük rakama Güney Kore’de rastlanmış. (100.000’de 0)

 

Ülkeler arasındaki farklılıklar, verilen sağlık hizmetinin veya önlemlerin iyiliği ya da kötülüğünden çok, verilerin nasıl toplandığı ile ilişkilendirilmiş.

 

İngiltere’den gelen bir başka yayında da,  pandemi ilk başladığı günlerden itibaren, hastalık sayıları, ölüm, hastaneye yatma istatistikleri gibi rakamlara bakılmış. Bu yayında da, ölüm oranlarının yaşla ciddi olarak arttığı görülmüş. COVİD’den ölenlerin %98’i 50 yaşın, %70’i 70 yaşın üzerinde imiş.

Pandeminin ilk dalgasında hastalananların %65’i hastaneye yatırılırken bu oran Kasım 2020’de %15’e düşmüş. Nisan 2020’de hastalananların %17’si ölürken, Kasım’da bu oran %4’e düşmüş. Hastaneye yatanlar arasında ölüm %33 iken sadece %27’ye düşmüş. Yoğun bakıma yatan hastaların %45’i ilk dalgada ölürken, bu oran ikinci dalgada %33’e düşmüş. Ancak hayatta kalanların bir kısmı hala yoğun bakımdalarmış. Ülkenin Haziran-Ekim 2020 arası ölüm rakamları geçen yıllara göre fazla fark göstermemiş.

 

Dr. Genco Yücel ne diyor ?

İki yayında aynı şeyi söylüyor. Çocuklar, gençler, hatta genç erişkinler ciddi COVİD hastalığına nadir yakalanıyorlar. Ölüm oranları çok düşük. MIS-C denen nadir görülen hastalık sonrası gelişen bir takım sorunlarda çok nadir ve bunlar ilaç tedavisine cevap veriyorlar.

İkinci yayının gösterdiği, vurguladığı şey bu hastalıktan etkilenenlerin yaşlılar olduğudur. Yayının grafiğinde bu çok net görülüyor. ( Bakınız resim ) Bu yayının gösterdiği diğer bir şey hastalığı ciddi geçirip hastaneye yatması veya yoğun bakım ihtiyacı olanlarda tedavinin hala istendiği kadar başarılı olmadığıdır. Bu konuda dexamethazone  dışında başka ilaç tedavilerine ihtiyacımız var. Ya da erken ilaç tedavilerini gerçekten erken başlayıp kişilerin COVİD’den hastaneye düşmelerini engellemeliyiz.

Çocukların ciddi hastalanmamaları güzel ama, alınan önlemler ve okulların kapalı kalmasının onlar üzerinde negatif etkilerinin olması muhtemel. Bu da, toplumda hastalanma sayılarının azalması ve aşılama rakamlarının yükselmesi ile okullar süratle yüz yüze eğitime açılabilecektir. Şimdi hastalıktan korunma, ölümü önleme çok önemli, ancak çocuklarımızın geleceğini de düşünmek zorundayız.

 SORU SORUN

Soru Sor

Soru Sor formunu doldurarak sorununuzu sorun, biz yanıtlayalım…

GÖNDER

Muayene

Muayene olmak istiyorsanız,
Muayene Formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

GÖNDER