Çocuklarda COVID neden Hafif Seyrediyor.

Pandeminin ilk günlerinden itibaren çocuklarda COVID-19’un çok daha rahat geçtiğini gözlemliyoruz. Çocuklarda çoğunlukla herhangi bir şikayeti olmaz iken, olanlarda ise sadece hafif ateş, öksürük ve tat koku kaybı olabiliyor. Yeni bir yayın çocuklarda bu farkı izah etmeye çalışıyor.

Aralık 16.2020

Pandeminin ilk günlerinden itibaren çocuklarda COVID-19’un çok daha rahat geçtiğini gözlemliyoruz. Çocuklarda çoğunlukla herhangi bir şikayeti olmaz iken, olanlarda ise sadece hafif ateş, öksürük ve tat koku kaybı olabiliyor. Yeni bir yayın çocuklarda bu farkı izah etmeye çalışıyor.

Önde gelen olası ilk sebep çocuklarda damar hastalığı ve risklerinin bulunmamasıdır. COVID hastaları kötüleştiğinde damar problemleri ön plana çıkıyor. Ayrıca damar problemi için Hipertansiyon, Diabet, gibi riskleri olan erişkinlerde de daha ciddi seyredebiliyor. Damar hastalığında sık kullanılan kolesterol düşürücü ilaç statinler ve aspirin kullananlarda da hafif daha hafif geçiyor. Damar hastalığı ve damar hastalığı için bahsi geçen riski olanlarda ağır geçmesi, bu riski olmayan çocuklarda hafif seyrin sebebi olabilir. Riskli grupta olan çocuklarda, örneğin kanser gibi hastalığı olan ve bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullanan çocuklarda dahi hastalık kötü seyretmemesi bu sebeple olabilir.

Diğer bir olası sebep de, anneden geçen bağışıklık kuvveti veya çok genç olan bağışıklık sisteminin bulunmasıdır. Bu şekilde çocuklar virüse çok hızlı cevap verip, enfeksiyonu başlamadan yok edebiliyor olabilirler. Örneğin çocuklar virüs aldıktan sonra şikayetleri geliştiğinde dahi klasik RT-PCR testi normal kalabiliyor. ABD Columbia Üniversitesi’nden Dr. Donna Farber’a göre çocuklar vücudun yeni karşılaştığı virüslere cevap vermeye kolay adapte oluyor. Bağışıklık sistemleri virüs vücutta çoğalmaya fırsat bulamadan onu ortadan kaldırıyor. Bu yüzden klasik testler, PCR testi anormalleşemiyor.Ciddi sorunlara yol açabilen,ancak nadir olan MIS-C(multisystem inflammatory syndrome)  durumu gelişen çocuklarda bile bu testlerin anormalleşme oranı %50’nin altındadır.

Dr. Farber’a göre çocuk ve erişkinlerde yapılan bir çalışmada çocuk ve erişkinlerin geliştirdiği farklı antikorlar hastalığın farklı gelişimini de ortaya koyuyor. Çocuklarda sadece virüsün sivri proteinine karşı antikor oluşmuş. Erişkinler da ise, virüsün hücrelere girerken kullandığı sivri protein yanında, virüsün hücrede çoğalırken kullandığı bir başka proteine karşı da antikor gelişiyor. Yani, çocuklarda virüs hücreye giremediği ve devamında çoğalmaya fırsat bulamadan antikorlar virüsü ortadan kaldırırken, erişkinlerde virüs hücreye girebilip çoğalabildiği için, erişkinlerde virüsün çoğalmakta kullandığı proteine karşı da antikor gelişimi görülüyor. Bunun tahmini sebebi çocuklarda bağışıklık sisteminin ana unsuru T hücrelerinin çok saf olması, henüz mikroplarla karşılaşmadığı için tüm gücüyle karşılaştığı yeni mikrobu hızlıca yok etmesi olduğu düşünülüyor.

Diğer olası faktörler özellikle soğuk algınlığı yapan mevsimsel coronavirüslerin çocuklarda sürekli yarattığı enfeksiyonlarla, çocuklar aynı aileden olan SARS-CoV-2 virüsüne karşı kolay bağışıklık geliştirebildikleri yönündedir.

Son olası sebep de, çocuklar virüsle karşılaştıklarında onları vücuda sokan burundaki ACE reseptör hücreleri erişkinlere göre çok daha az sayıdadır. Bu da vücuda giren virüs miktarını düşük tutmaktadır.

Dr. Genco Yücel ne diyor?

Çocuklarda hastalığın hafif geçmesinin tahminen tek sebebi yoktur. Ancak en geçerli sebep damar hastalığı ve damar fonksiyon bozukluğunun erişkinlerde sık olması gibi duruyor. Sebebin bu olduğu daha kuvvetli ortaya konarsa erişkinlere uygulanan tedavi de şekillenecektir.

Bilim hiçbir zaman net tek cevaba dayanmaz. Burada da surum herhalde böyledir. Yine de önemli sonuç; sebep ne olursa olsun çocuklar hafif geçiriyor. Ciddi sorun yaşamadan atlatıyorlar.SORU SORUN

Soru Sor

Soru Sor formunu doldurarak sorununuzu sorun, biz yanıtlayalım…

GÖNDER

Muayene

Muayene olmak istiyorsanız,
Muayene Formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

GÖNDER