ABD’de sağlık çalışanları arası aşı olmamayı düşünen oranı az değil.

ABD Yale Üniversitesi ile bağlantılı hastaneler sisteminde COVİD-19 aşısı ile ilgili hissiyat ve aşı olma tereddütlerini ölçmek için yapılan analizde 6 sağlık çalışanından 1’inde aşılamanın ilk dalgasında aşı olmaya karşı tereddüt görülmüş.

Ocak 02.2021

ABD Yale Üniversitesi ile bağlantılı hastaneler sisteminde COVİD-19 aşısı ile ilgili hissiyat ve aşı olma tereddütlerini ölçmek için yapılan analizde 6 sağlık çalışanından 1’inde aşılamanın ilk dalgasında aşı olmaya karşı tereddüt görülmüş. Araştırma saptadığı 15 tema üzerinden stratejiler öneriyor.

 

Dünyada, hemen her ülkede, sağlık çalışanları COVİD aşılama programlarına ilk alınacak meslek grubu olarak tayin edilmiş durumdadır. Bunun sebebi bu grubun salgın ile savaşta sadece hasta bakımı ile değil, doğrudan destek ve yönetimsel servislerde de rol almalarındandır.

 

ABD kurumlarının raporladığına göre ABD’de aşılar kullanıma geçmeden ve veriler yayınlanmadan önce sağlık çalışanlarının sadece %63’ü COVİD-19 aşısı olmaya sıcak bakıyorlar.  Yale sisteminde, isim verilmeden yapılan anket ise ABD’de Pfizer aşısının verilerinin yayınlanması ve FDA tarafından onaylanması sonrasında yapılmış. Yaklaşık 33.000 sağlık çalışanına anket gönderilmiş. Anket gönderilenler arasında, hastalarla direk kontağı olmayan örneğin, yemek sağlayıcılar da varmış. Kişiler, gerçek düşüncelerini paylaştığında aşı karşıtı ‘’anti-vaxxer’’ damgası yiyebilecekleri için anket isim verilmeden yapılacak şekilde organize edilmiş.

 

İlk 30 saat içinde alınan 3523(%11) cevabın %85’i aşı olmaya pozitif baktıklarını belirtmiş. Ancak bunların çoğu hemen aşı olacaklarını yazarken, %12’si aşı olmak için 6 aya kadar bekleyebileceklerini belirtmişler. Aşıya karşı tereddüt belirtenlerin yarısına yakınının ana gerekçesi, orta (1yıl) ve uzun dönem(>1 yıl) takip verilerinin olmaması olmuş. Olmayacağını belirtenlerin %10’u ise onları hiçbir şeyin veya yeni verinin rahatlatamayacağını belirtmişler.

Ankete katılanların verdikleri cevaplarda kullandıkları kelimelere göre, duygularının gücüne de bakılmış. Veri eksikliği konusunda kaygılar çoğunlukla kuvvetli duygularla ifade edilmezken, alerjik reaksiyon kaygısı kuvvetli kelimelerle paylaşılmış. Kronik hastalığı olanlar ve dini açıdan kaygılı olanlar aşı olmaya zorlanma endişelerini çok kuvvetli duygularla ifade etmişler.

Araştırmacılar bu yüzden veri eksikliği nedeniyle kaygı ifade edenlerin, yeni verilerle daha kolay ikna edileceği sonucuna varmışlar. Araştırmacılar yine yorumlarda kullanılan gerekçelerin dikkatli irdelenmesi gerektiğini vurguluyorlar. Örneğin, aşı olma tereddütü olan bir insanın, ‘’önce riskli insanlara yapılması daha doğrudur’’, yorumu ile ‘’önce başkaları olsun sonra görüp ben olayım’’ yorumları aynı sonuca varsa da, bambaşka anlam taşıdığına dikkat çekiyorlar.

Sağlık çalışanları, dolayısıyla toplumun geri kalanındaki aşılama tereddütlerini gidermek için araştırmacılar önerilerini 6 başlıkta toplamışlar.1-Orta uzun dönem sonuçlarının açıklıkla paylaşılması ve gelecekte de verilerin paylaşılmaya devam edilmesi, 2-Bekleyip görmek isteyenlerin kaygılarını gidermek için diğer aşılananların tecrübe ve sonuçlarının açıklıkla paylaşılması, 3-Kronik hastalığı olup aşı olanların tecrübelerini paylaşmalarının sağlanması, 4-Hamile olanların, ve emzirenlerin durumları ile ilgili açık bilgilendirme yapılması, 5-Dini açıdan endişeli olanların endişelerine cevap vermek için onların takip ettiği kişilerin, örneğin din adamlarının veya fikir liderlerinin bilgilendirilmesi,  6-COVİD-19 geçirenlerde olası ihtiyacın ve faydalarının da net anlatılması

Dr. Genco Yücel ne diyor?

Burada yazılarımda sürekli vurguladığım gibi, idare edenler, karar vericiler, bilim adamlarının ilk görevi verileri açıklıkla paylaşmalarıdır. Aşılanma toplumsal bir ödev olsa da, günümüzde insanları mecbur tutmak doğru olmayacaktır. Bu araştırmada önerildiği gibi, ikna etmeye çalışmak ve bunu eldeki birçok farklı imkanı kullanarak yapmak en doğrusu olacaktır.

Veriler bize sunulduktan sonra, lütfen aşılarımızı olalım. Çünkü başka çaremiz yok.SORU SORUN

Soru Sor

Soru Sor formunu doldurarak sorununuzu sorun, biz yanıtlayalım…

GÖNDER

Muayene

Muayene olmak istiyorsanız,
Muayene Formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

GÖNDER